Create and share a new lesson based on this one.

Additional Resources for you to Explore
Vad skulle jag ha för nytta av att derivera funktionen en gång till? https://www.youtube.com/watch?v=kHYbkewxU-Q
När du ser en funktion och du deriverar den försök då att tänka dig hur grafen ser ut. Inom vilka intervall stiger grafen, var avtar den o.s.v.