Additional Resources for you to Explore
Sättet vi lär oss och vilka möjligheter som finns att lära kommer att förändras mycket framöver. Med den digitala utvecklingen lever vi i en exponentiell tid, med exponentiella möjligheter.  Läroagendor måste anpassas till denna snabba utveckling, och vi behöver själva förstå mer om hur just vi lär oss bäst. 

Det kommer alltfler läroplattformar som ger ökade möjligheter. denna lektion är skapad på edTed. Andra läroplattformar är Khan AcademyCoursera och Udemy
I Sverige finns en läroplattform för högstadiet som heter Schoolido
Coursera innehåller universitetslektioner från universitet över hela världen. om man inte tycker sig behöva intyg på att man genomfört utbildningen är många av lektionerna där gratis. En mycket intressant kurs där heter Learning how to Learn, med insikter tagna även från senaste neuroforskningen. 


Mer inspiration och insikter kring lärande kan man få via Diana Laufenberg, om hur man behöver lära av misstag och av Tim Ferris om hur man kan lära sig mer, genom att förstå hur.

Om du är ledare och vill förstå mer kring digitalisering för dig själv eller ditt företag, se undersökningar och insikter på www.digoshen.com !

"Övning är den bästa instruktören." ~
Publilius Syrus
Vad vill du lära mer om? Hur kan du öva mer på det du vill lära ?Author Note: tar gärna emot återkoppling och förslag om denna utbildning liselotte.engstam@digoshen.com