Report
As Inappropriate

Please select the category that most closely reflects your concern about the video, so that we can review it and determine whether it violates our Community Guidelines or isn't appropriate for all viewers. Abusing this feature is also a violation of the Community Guidelines so don't do it.

Saker jag lärt mig... Vad minns du från skolan?

Lesson created by liselotte engstam using

Video from CollegeHumor YouTube Channel

Let’s Begin…

Hur mycket minns du från din tid i skolan? Videon i denna lektion, en parodi på Goyte's mycket populära musikvideo), visar på den frustration många elever och lärare upplever. Lektionen uppmanar dig att reflektera över vad du lärde dig i skolan, och hur du kan få ut mer av framtida läroupplevelser! Titta en stund och besvara sedan frågorna under Think avsnittet, dvs klicka på Think här nedanför! 
Additional Resources for you to Explore
Sättet vi lär oss och vilka möjligheter som finns att lära kommer att förändras mycket framöver. Med den digitala utvecklingen lever vi i en exponentiell tid, med exponentiella möjligheter.  Läroagendor måste anpassas till denna snabba utveckling, och vi behöver själva förstå mer om hur just vi lär oss bäst. 

Det kommer alltfler läroplattformar som ger ökade möjligheter. denna lektion är skapad på edTed. Andra läroplattformar är Khan AcademyCoursera och Udemy
I Sverige finns en läroplattform för högstadiet som heter Schoolido
Coursera innehåller universitetslektioner från universitet över hela världen. om man inte tycker sig behöva intyg på att man genomfört utbildningen är många av lektionerna där gratis. En mycket intressant kurs där heter Learning how to Learn, med insikter tagna även från senaste neuroforskningen. 


Mer inspiration och insikter kring lärande kan man få via Diana Laufenberg, om hur man behöver lära av misstag och av Tim Ferris om hur man kan lära sig mer, genom att förstå hur.

Om du är ledare och vill förstå mer kring digitalisering för dig själv eller ditt företag, se undersökningar och insikter på www.digoshen.com !

"Övning är den bästa instruktören." ~
Publilius Syrus
Vad vill du lära mer om? Hur kan du öva mer på det du vill lära ?Author Note: tar gärna emot återkoppling och förslag om denna utbildning liselotte.engstam@digoshen.com

Log In to Take or Create a Lesson

Log In to participate

Please Log In or Register to Apply

Please Log in to Access Leader Resources

If you have already logged into ted.com click Log In to verify your authentication. Click Register if you need to create a free TED-Ed account.
Log In    Register

Enter your name

Your name and responses will be shared with liselotte engstam.

To track your work across TED-Ed over time, Register or Login instead.