Additional Resources for you to Explore
Poängen med denna video är att flytta fokus från att räkna antalet element i en mängd till att jämföra storleken av olika mängder. Om det finns en bijektion mellan två mängder är de lika stora - alltså behöver vi inte räkna elementen för att avgöra om två mängder är lika stora, bara hitta en bijektion. Vill vi räkna elementen behöver vi "bara" hitta en bijektion till Nm. Notera också att detta synsätt inte är begränsat till ändliga mängder - detta kommer vi att prata mer om senare i kursen.

Följande analogier är ofta användbara:

- Om det finns en injektion från M till N är M "mindre än" N.
- Om det finns en surjektion från M till N är M "större än" N.
- Om det finns en bijektion från M till N är mängderna lika stora.

Dessa analogier fungerar dock bäst för ändliga mängder.