Report
As Inappropriate

Please select the category that most closely reflects your concern about the video, so that we can review it and determine whether it violates our Community Guidelines or isn't appropriate for all viewers. Abusing this feature is also a violation of the Community Guidelines so don't do it.

Att räkna

Lesson created by Olof Bergvall using

Video from Olof Bergvall YouTube Channel

Let’s Begin…

En videoföreläsning om att räkna från kursen "Algebra och Kombinatorik" på Stockholms Universitet. Föreläsningen behandlar definitionen av storleken av en mängd, injektioner, surjektioner samt bijektioner.
Additional Resources for you to Explore
Poängen med denna video är att flytta fokus från att räkna antalet element i en mängd till att jämföra storleken av olika mängder. Om det finns en bijektion mellan två mängder är de lika stora - alltså behöver vi inte räkna elementen för att avgöra om två mängder är lika stora, bara hitta en bijektion. Vill vi räkna elementen behöver vi "bara" hitta en bijektion till Nm. Notera också att detta synsätt inte är begränsat till ändliga mängder - detta kommer vi att prata mer om senare i kursen.

Följande analogier är ofta användbara:

- Om det finns en injektion från M till N är M "mindre än" N.
- Om det finns en surjektion från M till N är M "större än" N.
- Om det finns en bijektion från M till N är mängderna lika stora.

Dessa analogier fungerar dock bäst för ändliga mängder.

Log In to Take or Create a Lesson

Log In to participate

Please Log In or Register to Apply

Please Log in to Access Leader Resources

If you have already logged into ted.com click Log In to verify your authentication. Click Register if you need to create a free TED-Ed account.
Log In    Register

Enter your name

Your name and responses will be shared with Olof Bergvall.

To track your work across TED-Ed over time, Register or Login instead.