Additional Resources for you to Explore
Zadanie 1. W jakich jednostkach podamy objętość a) szklanki b) basenu c) morza d) oceanu Zadanie 2. Ile sześcianów o objętości 1 cm3 zmieści się w sześcianie o krawędzi 1 dm. Ile takich sześcianów zmieści się w prostopadłościanie o krawędziach długości 2 dm, 3 dm i 4 dm?
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 3 cm i 5 cm. Oblicz objętość tego graniastosłupa jeśli jego wysokość wynosi 6 cm