Additional Resources for you to Explore

Zadanie 1. W jakich jednostkach podamy objętość

a) szklanki

b) basenu

c) morza

d) oceanu

Zadanie 2. Ile sześcianów o objętości 1 cm3 zmieści się w sześcianie o krawędzi 1 dm. Ile takich sześcianów zmieści się w prostopadłościanie o krawędziach długości 2 dm, 3 dm i 4 dm?

Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 3 cm i 5 cm. Oblicz objętość tego graniastosłupa jeśli jego wysokość wynosi 6 cm