Create and share a new lesson based on this one.

Additional Resources for you to Explore

Zadanie tekstowe prowadzące do układu równań z dwiema niewiadomymi a następnie do równania kwadratowego z jedną niewiadomą jak dotąd pojawiało się na każdej maturze z matematyki (poziom podstawowy). Umiejętność rozwiązania tego zadania gwarantuje uczniowi zdobycie 5 punktów, czyli 10 procent z 30 procent wymaganych do uzyskania wyniku pozytywnego z matury z matematyki.

Nie gwarantuję, że taki typ zadania pojawi się na następnej maturze ale umiejętności zdobyte podczas rozwiązywania tego zadania z pewnością przydadzą się do rozwiązywania innych zadań.

Uczeń może doskonalić:

·  algorytmiczne rozwiązywanie problemów,

·  umiejętność rozwiązywania układu równań oraz równania kwadratowego,

·  analizowanie uzyskanych wyników (zgodność z realiami, czyli np. prędkość nie może być ujemna)


Na najbliższej lekcji matematyki będziemy kształcić umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych. Proszę o zapoznanie się z przykładami tego typu zadań poniżej podaję link do bazy zadań. 

Strona z zadaniami i rozwiązaniami!

Contributor small
Lesson Creator
Czy potrafi?aby?/potrafi?by? stworzy? przyk?ad w?asnego zadania maturalnego?

Spróbuj stworzy? w?asne zadanie maturalne tekstowe prowadz?ce do uk?adu równa? wymiernych z dwiema niewiadomymi. Inspiracj? mog? by? zadania ze strony
www.zadania.info.pl

06/03/2013